فونت درشت تر      فونت کوچک تر

پریسا طبیب زاده

رئیس اداره فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری

تصویر تماس

اطلاعات تماس

  • 034-32132211