فونت درشت تر      فونت کوچک تر

ارتباط با مدیران شهرستانی

نام مقام تلفن حومه استان کشور
علی اکبر مختاری مدیر بهزیستی شهرستان کرمان 034-32121669
الهام خالویی ریاست بهزیستی شهرستان بافت 03474222211
مجید پوداتات ریاست بهزیستی شهرستان انار
محمد مهدی مسجدی ریاست بهزیستی شهرستان بردسیر 034-35220881
دکتر مهتاب حسینی ریاست بهزیستی شهرستان سیرجان 034422144448
علی قاسمی ریاست بهزیستی شهرستان فهرج 0346360936
مرتضی نمدادی ریاست بهزیستی شهرستان منوجان 03496621981
صدیقه شبستری ریاست بهزیستی شهرستان راور 03423727682
محمود حیدری رئیس بهزیستی شهرستان رفسنجان 034-33221007
محمد رضا نژاد ریاست بهزیستی شهرستان جیرفت 03482414701
خداداد سالار زاده ریاست بهزیستی شهرستان عنبرآباد 03495223690
یاسر حاجی زاده ریاست بهزیستی شهرستان شهربابک 03424225558
محمد ابراهیمی ریاست بهزیستی شهرستان زرند 034-32421001
محمد قصری ریاست بهزیستی شهرستان کوهبنان 03424722073
علی میرزاده ریاست بهزیستی ریگان 034647211226
علیرضا اشرف زاده رئیس بهزیستی شهرستان بم 034423195020
نجمه سالاری ریاست بهزیستی رابر 03474523092
اکبر دستجردی رئیس بهزیستی قلعه گنج 034-36220691
منصور آشوری زاده ریاست بهزیستی رودبار جنوب 1418 0349572
یدالله سالاری رییس بهزیستی کهنوج 034-34623101