فونت درشت تر      فونت کوچک تر

مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور در امور افراد دارای معلولیت : رفتار و عملکردمان به ارتقاء جایگاه معلولین به شهروند اول منجر می شود

نشست هم اندیشی نمایندگان تشکل های مردمی و انجمن های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت با حضور مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور ، مدیرکل و اعضا شورای معاونین در سالن شهید ارشاد برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در ابتدای این جلسه عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی سردار شهید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش ، جانباختن شماری از مردم در استان کرمان و هواپیمای اوکراین را تسلیت گفت و  با اشاره به توان بالقوه و ارزشمند تشکل های مردم نهاد در موضوعات مختلف افراد دارای معلولیت ، اظهار داشت : ظرفیت های خوبی برای تولید فکر و طراحی قوانین کاربردی در میان تشکل های مردمی استان کرمان وجود دارد و همانگونه که شاهد بوده ایم زمینه سازی برای تصویب  بسیاری از قوانین و دستور العملهای کاربردی در سطح کشور از کرمان آغاز شده است .

وی در ادمه افزود: از آنجا که در سال های اخیر شاهد رشد قانونگذاری و توجه به نیازهای افراد دارای معلولیت در سطح ملی بوده ایم باید بر اساس تجارب به دست آمده بر ارائه راهکارهای اجرائی تمرکز کنیم. البته در سالهای اخیر در استان کرمان بهترین و کاربردی ترین شیوه های اجرایی این طرح ها و قوانین با رویکرد اجتماع محور و محلی را به کار گرفته ایم .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان شناسایی ظرفیت تشکل های مردم نهاد و به کارگیری آنان را یکی دیگر از وظایف بخش های مختلف دولت دانست و اظهار امیدواری کرد : با شناخت این ظرفیت ها در سطح ملی و منطقه ای اقدامات جدیدی برای ارتقاء جایگاه شهروندی افراد دارای معلولیت رقم بخورد .

درادامه علی همت محمود نژاد مشاور رئیس سازمان در امور افراد دارای معلولیت با تسلیت وقایع ناگوار اخیر در تشریح رویکرد سازمان بهزیستی کشور در استفاده از توان افراد دارای معلولیت در حل و فصل بسیاری از مسائل اظهار داشت : سازمان بهزیستی کشور در تبیین سیاست های خود دریافت نظرات و پیشنهادات افراد دارای معلولیت را در اولویت اقدامات قرار داده بنابراین امروز انتظار داریم اعضاء تشکل ها چند پیشنهاد عملیاتی ارائه دهند .

وی حضور و مطالبه گری افراد دارای معلولیت را ضروری دانست و اظهار داشت : ما باید با رفتار و عملکردمان علاوه بر ارتقاء جایگاه معلولین به یک شهروند اول ، در تامین حقوق خود ، مطالبه گری را به سمت همه بخش های جامعه سوق دهیم .

در ادامه این نشست هم اندیشی بیش از 4 ساعت ، افراد دارای معلولیت از گروه های مختلف – ورزشکاران دارای معلولیت و مدیران انجمن ها به بیان نظرات و مسائل خود پرداختند .