فونت درشت تر      فونت کوچک تر

به سرانجام رسیدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نتیجه تلاش و همکاری انجمن های مردم نهاد با دولت است

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور افراد دارای معلولیت به همراه مدیرعامل انجمن نابینایان – رییس هیات مدیره تشکل های مردم نهاد ، فعال حوزه افراد ذهنی با حضور در جلسه شورای معاونین بهزیستی استان کرمان در مورد مسائل مرتبط با افراد دارای معلولیت گفت و گو کرد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : با مدیریتی که به عنوان فعالان این حوزه انجام شده علاوه بر ساماندهی بسیاری از تشکل های مردم نهاد در حوزه افراد دارای معلولیت ، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به سرانجام رسید و مصوب شد .

وی با ضروری دانستن توسعه تفکر وضع و اصلاح قوانین به نفع افراد دارای معلولیت اظهار داشت : با ترویج این تفکر می توان جامعه را به سمت رعایت حقوق افراد دارای معلولیت هدایت کرد و برای این هدایت باید برنامه های عملیاتی داشت .

صادق زاده در بخش دیگری از سخنان خود ، افزود: باید تشکل های مردم نهاد همراه و همگام با بخش دولت در یک برنامه عملیاتی کمبودها و محدودیت های قانونی را با ارائه راهکارهای اجرائی موثر رفع و جبران کنند .

علی همت محمود نژاد مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور افراد دارای معلولیت با قدردانی از اقدامات ارزشمند بهزیستی کرمان و همراهی خوب و تاثیر گذار تشکل های مردم نهاد در این استان  با برنامه ها و طرحهای ارائه شده ، اظهار داشت : یکی از بهترین فضاهای خدمت برای رستگار شدن و جلب رضایت خداوند متعال فعالیت در سازمان هایی همچون بهزیستی است .

وی در تایید سخنان مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود : بخش غیر ولتی و تشکل ها باید به گونه ای اقدام کنند که لذت حضور و همراهی آنان قابل لمس و پذیرفته باشد چرا که همراهی و همکاری با مسئولین و دست اندکاران در بدنه دولت موجب ارتقاء توان آنان شده که ثمره آن ارائه خدمات قوی و پربارتر به جامعه هدف خواهد بود .

در ادامه هریک از اعضاء شورای معاونین به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداخته و مسائل و مشکلات پیش روی تحقق حقوق معلولین طرح شد .