مدیرکل بهزیستی استان کرمان مطالبه گری افراد دارای معلولیت را از دولت به حق دانست

استاندار کرمان در نشست تخصصی که با حضور نمایندگان افراد دارای معلولیت ، معاون سیاسی – اجتماعی استانداری ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، مدیرکل امور  اجتماعی و رئیس روابط عمومی بهزیستی در دفتر استاندار برگزار شد؛  بر تشکیل شورای نظارت براجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ظرف دو هفته آینده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، مدیرکل بهزیستی با قدردانی از حضور استاندار کرمان در مراسم گرامی داشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت :رفع مشکلات افراد دارای معلولیت نیازمند همکاری و توجه همه مسئولین و سازمان های دولتی است که البته نتایج مورد انتظار به سرعتی که این گروه انتظار دارند،شایددست یافتنی نباشد.

وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت برگرفته از قوانین استاندارد و جامع بین المللی که از قوانین بیشرفته در جهان محسوب می شود و 10 % اعتبارات کشور برای تحقق این قانون لازم است و مصوب شده که 1200 میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد اما کمبود اعتبارات همچنان مانع اصلی در مسیر اجرای این قانون است .

صادق زاده بااشاره به اینکمک بلاعوض مسکن به خانواده های دوعضو معلول از 300 میلیون به 600 میلیون ریال افزایش یافته است ؛ اظهار داشت :کمک هزینه مسکن روستایی از 180 میلیون ریال به 36 میلیون ریال و و برداخت های حق پرستاری از 3میلیون ریال به 5میلیون و 200 هزار ریال افزایش داشته است .

ایشان حمایت از دانشجویان دانشگاههای ملی با پرداخت پاداش و کاهش ساعت کاری کارکنان دارای معلولیت را از دیگر اقدامات انجام شده ، دانست و افزود: علیرغم اینک پیگیری های متعددی برای اجرای حقوق این گروه از جامعه انجام شده اما بسیاری از سازمان های دولتی همکاری کافی در این زمینه ندارند و نیاز است که استانداری در این موضوع با ابلاغ بخشنامه و تشکیل کارگروه هایی مداخله کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خواسته های مطرح شده از سوی نمایندگان حاضر در جلسه را به حق دانست و افزود: بهزیستی به عنوان سازمان متولی تمام خواسته ها و مطالبات افراد دارای معلولیت تا به دست آمدن نتیجه پیگیری می کند.