فونت درشت تر      فونت کوچک تر

استاندار کرمان در نشست تخصصی با نمایندگان افراد دارای معلولیت : مشاورم در امور افراد دارای معلولیت ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان رمضان جهانداری عضو هیات مدیره نابینایان انتخاب یک نفر مشاور استاندار از بین افراد دارای معلولیت را پیشنهاد داد و ابلاغ برای یک کارشناس در همه ادارات دولتی برای پیگیری امور این گروه را ضروری دانست . استاندار در پاسخ به این دو درخواست رمضان جهانداری گفت : از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کردن یک کارشناس پیگیری امور افراد دارای معلولیت را به ساختار سازمان ها دنبال می کنیم اما مشاور ما در امور این گروه ، مدیرکل بهزیستی است که مسائل مربوط را برای مداخله کلان به استانداری اعلام می کند.  

سید علی موسوی عضو هیات مدیره جامعه معلولین با قدردانی از تلاشهای انجام شده در ارائه خدمت به افراد دارای معلولیت ، موضوع این گروه از جامعه را موضوع چند وجهی و بین سازمانی دانست و گفت :  برای پاسخ به نیازهای افراد دارای معلولیت نیاز است تا  همه سازمان ها  و گروه های مرتبط با به این موضوع ورود کنند.

موسوی بر تشکیل شورایی از جمع افراد دارای معلولیت تاکید کرد و افزود : با انتخاب یک فرد جامع همه شرایط از بین افراد عضو این شورا برای ارتباط با سطوح مختلف تصمیم گیری لازم است .

محمد فکری نائب رییس هیات ورزش های نابینایان داشتن مشاور برای استاندار را ضروری ندانست و بر برگزاری دوره های آموزشی با اولویت مدیران ارشد – میانی و کارشناسان برای تغییر نگرش ضروری دانست و   استاندار کرمان پاسخ داد که در شورای نظارت بر اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت نحوه تغییر نگرش را در دستور کار قرار دهید.

مرضیه عطارپور مدیر مدرسه نابینایان با اشاره به وسعت خدمات و حوزه وسیع کاری بهزیستی اشاره کرد و گفت : به رسمیت نشناختن کارت شناسایی افراد دارای معلولیت عمده مشکلات این گروه است که استاندار خطاب به مدیرکل بهزیستی بررسی و پیگیری را دستور داد که در صورت نیاز استانداری با ورود قانونی این موضوع را حل و فصل کند.