فونت درشت تر      فونت کوچک تر

در نشست تخصصی افراد دارای معلولیت با استاندار کرمان مطرح شد :محیط فضای مجازی هم مناسب سازی شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد مهدی یعقوبی عضو هیات مدیره جامعه معلولین : به بیان مشکلات رفت و آمد افراد ضایعه نخاعی و ویلچری در فرودگاه کرمان و عبور از گیت - نداشتن محل پارک ویژه  معلولین و بازنشستگی بیش از موعد پرداخت و استاندار پاسخ داد که این مسائل توسط بهزیستی پیگیری می شود .

کامران کیومرثی عضو هیات مدیره جامعه معلولین دیدگاه جامعه را به فرد دارای معلولیت نامناسب دانست وگفت : همانگونه که نامگذاری روزی به نام افراد دارای معلولیت از کرمان کلید خورد با تشکیل شورای راهبردی یا نظارتی می توان بسیاری از مسائلی که گریبانگیرمان شده از جمله سهمیه هایی مثل بلیط های پرواز – سهمیه های بنزین – کمبودها و مشکلات ورزشی را حل و فصل کنیم . استاندار کرمان با تایید پیشنهاد کیومرثی ، تشکیل ستاد نظارتی را مورد تاکید قرار داد.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره انجمن آوات عدم اجرا قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را منشاء بسیاری از مشکلات دانست و  حضور مشاور را درخواست داشت : استاندار کرمان در پاسخ گفت : بر مشاور بودن مدیرکل بهزیستی تاکید کرد و گفت : با تشکیل ستاد نظارت مورد به مورد مواد قانون بررسی و راهکارهها برای اجرایی شدن این مواد قانونی گزارش و بنا به مورد در سطح ملی و استانی پیگیری شود.

اسماعیل مهدی زاده عضوهیات مدیره انجمن نابینایان عدم دسترسی به سایت های  ادارات دولتی  را برای اینکه قابلیت گویا شدن را ندارند از مشکلات عمده افراد کم بینا و نابینا ذکر کرد و گفت باید محیط فضای مجازی هم برای  ما مناسب سازی شود . محمد جواد فدایی با مهم شمردن این خواسته و پیشنهاد افراد دارای معلولیت به مدیرکل بهزیستی یادآور شد که در جلسه شورای اداری اینگونه خواسته های افراد دارای معلولیت را طرح تا مصوبه و پیگیری شود .